Rem tene, verba sequentur.
Viribus unitis

Advokati

Akad. Vkfm. Zoran M. Janjić

advokat Janjic

* Ime i prezime : Zoran Janjić
* Datum i mesto rodenja : 07.10.1951 u Vrnjačkoj Banji
* 1970 Matura -Gimnazija u Vrnjačkoj Banji
* 1975 Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu sa odličnim /prosek 8,55/
* 1975 Pripravnik u Opštinskom javnom tužilaštvu u Vrnjačkoj Banji
* 1976 Sudija Opštinskog suda u Trsteniku
* 1977 Magistarski usmeni ispit na Pravnom fakultetu u Beogradu
* 1978 Predsednik Opštinskog suda u Trsteniku
* 1984 Advokat u Trsteniku
* 1989 Advokat u Beogradu
* 2001 Specijalističke studije na Karl Franzes Univerzitetu u Grazu /Austrija/
* 2003 Akademski specijalista za osiguranje /Univerzitet u Grazu
* Govori nemački jezikAdvokat Uroš M. Tešmanović

advokat Tesmanovic

* Ime i prezime : Uroš Tešmanović ;
* Datum i mesto rodenja : 18.08.1977. u Beogradu
* 1996 – 2002.godine : završio Pravni fakultet u Beogradu (prosečna ocena 9,42)
* Januar 2001. - Mart 2002. : tokom završne godine studiranja volonter u
  Advokatskoj kancelariji "Parivodić & Milojković" u Beogradu
* Maj 2002. - Maj 2004. : Sudijski pripravnik u Prvom opštinskom sudu u Beogradu
* Maj 2004. : položio pravosudni ispit sa odlikom (prosečna ocena 10,00)
* Jun 2004. - Decembar 2006. : Sudijski pomoćnik u Parničnom odeljenju Prvog opštinskog suda u Beogradu
* Januar 2008. godine : advokat u Advokatskoj kancelariji "Janjić"
* Januar 2010. godine : partner u Advokatskoj kancelariji "Janjić I Tešmanović I Protić"
* Oktobar 2010. godine : stekao sertifikat za medijatora
* Novembar 2010.godine : stekao sertifikat za odbranu maloletnih učinilaca krivičnih dela i zastupanje
oštećenih maloletnika u krivičnom postupkuAdvokat Đorđe D. Protić

advokat Protic

* Ime i prezime : Đorđe D. Protić
* Datum i mesto rodenja: 18.10.1979. u Zrenjaninu
* 1998. Matura -Zrenjaninska Gimnazija
* 2006. Diplomirao na Pravnom Fakultetu u Novom Sadu
* 2007. Sertifikat JP Službenog glasnika o uspehu u medijaciji i konstruktivnom rešavanju konflikata
* 2009. Položio pravosudni ispit
* 2009. Advokat u Beogradu
* Govori nemački i engleski jezik