Rem tene, verba sequentur.
Viribus unitis

Attorneys

Akad. Vkfm. Zoran M. Janjić

advokat Janjic

* Personal name : Zoran Janjić
* Date and place of Birth : October 7, 1951 inVrnjačka Banja
* 1970 Graduated – Vrnjačka Banja High school
* 1975 Graduated on University of Belgrade, Law school (average mark 8, 55)
* 1976 Judge at the first (Municipality) instance Court in Trstenik
* 1977 Master of Laws on University of Belgrade, Law school
* 1978 President of the first instance court in Trstenik
* 1984Attorney at Law in Trstenik
* 1989 Attorney at Law in Belgrade
* 2001 SA Specialist course on Karl Franzes University in Graz (Austria)
* 2003 Academic Specialist of InsuranceAdvokat Uroš M. Tešmanović

advokat Tesmanovic

* Ime i prezime : Uroš Tešmanović ;
* Datum i mesto rodenja : 18.08.1977. u Beogradu
* 1996 – 2002.godine : završio Pravni fakultet u Beogradu (prosečna ocena 9,42)
* Januar 2001. - Mart 2002. : tokom završne godine studiranja volonter u
  Advokatskoj kancelariji "Parivodić & Milojković" u Beogradu
* Maj 2002. - Maj 2004. : Sudijski pripravnik u Prvom opštinskom sudu u Beogradu
* Maj 2004. : položio pravosudni ispit sa odlikom (prosečna ocena 10,00)
* Jun 2004. - Decembar 2006. : Sudijski pomoćnik u Parničnom odeljenju Prvog opštinskog suda u Beogradu
* Januar 2008. godine : advokat u Advokatskoj kancelariji "Janjić"
* Januar 2010. godine : partner u Advokatskoj kancelariji "Janjić I Tešmanović I Protić"
* Oktobar 2010. godine : stekao sertifikat za medijatora
* Novembar 2010.godine : stekao sertifikat za odbranu maloletnih učinilaca krivičnih dela i zastupanje
oštećenih maloletnika u krivičnom postupkuAdvokat Đorđe D. Protić

advokat Protic

* Ime i prezime : Đorđe D. Protić
* Datum i mesto rodenja: 18.10.1979. u Zrenjaninu
* 1998. Matura -Zrenjaninska Gimnazija
* 2006. Diplomirao na Pravnom Fakultetu u Novom Sadu
* 2007. Sertifikat JP Službenog glasnika o uspehu u medijaciji i konstruktivnom rešavanju konflikata
* 2009. Položio pravosudni ispit
* 2009. Advokat u Beogradu
* Govori nemački i engleski jezik